Lunes Martes MIÉRCOLES Jueves Viernes
Devocional 7:00 – 7:15
1 7:15 – 8:00 L. Castellana C. Sociales Inglés Inglés Matemáticas
2 8:00 – 8:45 L. Castellana C. Sociales Inglés Inglés Matemáticas
Lonchera 8:45 – 9:05
3 9:05 – 9:50 Matemáticas Lúdicas C. Naturales Matemáticas Lúdicas
4 9:50 – 10:35 Matemáticas Lúdicas C. Naturales Matemáticas Lúdicas
Descanso 10:35 – 10:55
5 10:55 – 11:40 Inglés Inglés Plan lector C. Naturales C. Sociales
Almuerzo 11:40 – 12:50
6 12:50 – 1:35 Deportes L. Castellana Plan lector Informática E. Física
7 1.35 – 2:20 Deportes L. Castellana Caligrafía Informática E. Física
8 2:20 – 3:05 E. Cristiana C. Naturales L. Castellana C. Sociales E y valores
9 3:05 – 3:50 E. Cristiana C. Naturales L. Castellana C. Sociales E y valores
Salida 3:50 – 4:00